Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Полезни извадки за четене от документацията

  • :help c_CTRL-R
§776 · декември 29, 2011 · Без категория· , , ,


Някой от тези се дублират с предната публикация, но реших да ги напиша още един път – „Повторението е майка на знанието“

  • ds“ – премахва кавичките от израз
  • ds) – премахва скобите от израз
  • di) – изтрива текста м/у скобите
  • da) – изтрива текста заедно със скобите
  • dt] – изтрива текста до първото съвпадение на ]. t – till

Пример за използване на zenconding – маркира се (visual) следния текст, след това се натиска CTRL+Y и се записва ul>li*

  test1
  test2
  test3

След натискане на enter, резултатът е следния:

  <ul>
    <li>test1</li>
    <li>test2</li>
    <li>test3</li>
  </ul>

Използване на Tabular

    abc,def,ghi
    a,b
    a,b,c

  :Tabularize /,/r1c1l0

    abc , def, ghi
      a , b
      a , b  ,  c


За да изтриете цялото съдържание на текст заключен в скоби или кавички ползвате следните команди:

  di)
  di}
  di"
§760 · декември 14, 2011 · Без категория· ,


Преди време бях писал колко е яко да се публикува през външен текстов редактор, за целта ползвах TextMate. От няколко месеца обаче съм на вълна Vim (по-точно: MacVim) и реших да си потърся аналогичен plugin като използвания в TextMate. Намерих vimpress, става си доста лесничко:

  • BlogList – показва списък със всички публикации
  • BlogOpen id – зарежда за редактиране публикация с ID
  • BlogNew – създава нова публикация
  • BlogSend – изпраща промените към wordpress страницата

Забравих да уточня – модула ползва python интерфейс и няма да работи в vim версии, които не са компиларни с него.

Последния tag е новото meme