Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Полезни извадки за четене от документацията

  • :help c_CTRL-R

Коментирай