Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

One good thing about music,
Well, it helps you feel no pain.
So hit me with music;
Hit me with music now.

– Bob Marley, „Trenchtown Rock“

Коментирай