Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Полезни извадки за четене от документацията

  • :help c_CTRL-R
§776 · декември 29, 2011 · Без категория· , , ,