Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Ние все още спорим кое е правилно: „простор“ или „простир“ за пране.

Коментирай