Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Ние винаги ще търсим Карлсон.

Коментирай