Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Ние обичаме да си играем на реставратори.

Коментирай