Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Инсталиране на CVS Bundle към TextMate редактора

cd ~/Library/Application Support/TextMate/Bundles
svn co http://macromates.com/svn/Bundles/trunk/Bundles/CVS.tmbundle
§89 · септември 23, 2008 · Apple· , , , ,