Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Ние, обичаме българските обичаи.

souce: t0d0r@flickr/

§795 · май 10, 2012 · ние· ,