Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Ние се възхищаваме на многодетните фамилии.

Коментирай