Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Ние се молим за прохлада.

Коментирай