Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Тази програма връща възможността да ползвате различни езици за писане в отделните приложения. Ако сте ползвали линукс или windows, а също така и старата версия на OS X – Tiger, там можеш в Skype да пишеш на български, а когато преместиш фокуса върху Safari или Firefox без превключване да пишеш на латиница.

Коментирай