Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Сравнителни резултати на производителността на няколко машини. Теста е направен с пакета ubench , продължителност около 3 минути. Ето резултатите:

  • CPU: Intel Pentium III (801.82-MHz 686-class CPU) (linuxfan)

Ubench CPU: 23321
Ubench MEM: 19808
–––––––
Ubench AVG: 21564

  • vpsfreebsd07 hw.model: Intel(R) Xeon(R) CPU @ 1.66GHz

Ubench CPU: 313928
Ubench MEM: 105409
–––––––
Ubench AVG: 209668

  • CPU: Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz (2787.46-MHz 686-class CPU) (with john)

Ubench CPU: 156063
Ubench MEM: 92696
–––––––
Ubench AVG: 124379

  • CPU: Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz (2787.46-MHz 686-class CPU) (without john)

Ubench CPU: 167092
Ubench MEM: 94101
–––––––
Ubench AVG: 130596

  • CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+ (2211.34-MHz K8-class CPU) (outpost)

Ubench CPU: 76916
Ubench MEM: 59151
–––––––
Ubench AVG: 68033

  • CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 @ 2.50GHz (2524.80-MHz 686-class CPU) (under vmware)

Ubench CPU: 166844
Ubench MEM: 62844
–––––––
Ubench AVG: 114844

  • CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz (2394.93-MHz 686-class CPU)

DragonFly 2.1.0-DEVELOPMENT DragonFly 2.1.0-DEVELOPMENT #0: i386
Ubench CPU: 198746
Ubench MEM: 160838
–––––––
Ubench AVG: 179792

Коментирай