Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Интересна команда даваща информация за power management-a на вашия Mac

  • sudo pmset -g

Коментирай