Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Преди малко се порових за да видя с какви пакети разполага python-чо за чертане на графики (charts). Ето списък на интересните пакети

py-chart – доста старо и грозно
py-gdchart – използва gdchart
py-gdchart2 – като горното, но с повече възможности.

Коментирай