Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

hypercube# pwd
/usr/jails/base/usr/ports
hypercube# ln -s /var/ports/INDEX-6.db .

Коментирай