Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

За да проверите, кои от инсталираните пакети във FreeBSD са опасни или с изтекъл срок на годност е необходимо да си инсталирате ‘portaudit’. След което просто стартирате:

/usr/local/sbin/portaudit -Fda

Ако сметнете, че е нужно да смените някой на помощ идва portupgrade

Коментирай