Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds


Общо взето това е модифициран ForeFox с вградена поддръжка на Flickr и някой blog машини. Това ми е опит за първа публикация от „Blog Post“ възможнотисте му. Ако всичко премине успешно, това трябва да се публикува в www.BigSmallThings.com.

technorati tags:, ,

Коментирай