Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Версия 1.1.4 има проблемчета с някой от хубавите приложения от Installer, ето решение за подкарването на SMSD:

Това е хубава програма, която добавя много липсващи възможности при изпращането на sms-чета.

§58 · юни 17, 2008 · iPhone· , , ,