Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Как да си подредя снимките в папки по дата след като съм снимал цяла седмица ?

  • Отговор на този въпрос + още много допълнителни възможности може да намерите ето тук: 

http://6v8.gamboni.org/Move-Rename-files-according-to.html  

§55 · април 29, 2008 · Apple· , ,