Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Преди време бях писал колко е яко да се публикува през външен текстов редактор, за целта ползвах TextMate. От няколко месеца обаче съм на вълна Vim (по-точно: MacVim) и реших да си потърся аналогичен plugin като използвания в TextMate. Намерих vimpress, става си доста лесничко:

  • BlogList – показва списък със всички публикации
  • BlogOpen id – зарежда за редактиране публикация с ID
  • BlogNew – създава нова публикация
  • BlogSend – изпраща промените към wordpress страницата

Забравих да уточня – модула ползва python интерфейс и няма да работи в vim версии, които не са компиларни с него.

Последния tag е новото meme