Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds
The bomb will never go off.  I speak as an expert in explosives.

		-- Admiral William Leahy, U.S. Atomic Bomb Project

Коментирай