Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

You cannot achieve the impossible without attempting the absurd.

Коментирай