Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Оказа се доста трудна задача да изтрия потребителя на couchdb. До сега ми се беше налагало да трия потребители,
след като прочетох статията за
dtrace scripts for mac
установих, че launchd през определен интервал от време пуска процеси за този потребител.

За разлика от останалите unix системи, които съхраняват потребителите в /etc/passwd файлове, Mac има собствено уникално
хранилище за тези неща. Името му е

  • dscl – Directory Service command line utility

Търсене на група или потребител с име couchdb:

  sudo dscl . search /Users name couchdb
  sudo dscl . search /Groups name couchdb

Изтриване на група и потребител с име couchdb:

  sudo /usr/sbin/dseditgroup -o delete couchdb
  sudo /usr/bin/dscl . search /Groups name couchdb
  sudo /usr/bin/dscl . -read /Users/couchdb GeneratedUID
  sudo /usr/bin/dscl . -read /Users/couchdb GeneratedUID
  sudo /bin/rm -f /private/var/db/shadow/hash/FB834044-0B58-4FA4-B089-C41EB74DF7BC
  sudo /usr/bin/dscl . -delete /Users/couchdb

Коментирай