Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

За да изтриете цялото съдържание на текст заключен в скоби или кавички ползвате следните команди:

  di)
  di}
  di"

Коментирай