Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Beautify, unpack or deobfuscate JavaScript, make JSON/JSONP readable, etc..

http://jsbeautifier.org/

Коментирай