Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Ние преоткрихме Дружба, но не тази в София.

Коментирай