Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Ние сме пристрастени към тревата.

Коментирай