Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Ние си мечтаем да бъдем като два обли камъка.

Коментирай