Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Ние изпуснахме сватбата на годината, но ще идем на следващата,
освен ако не дундуркаме близнаци.

Коментирай