Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Днес в емайл списъка на FreeBSD се натъкнах на следното:

But you should probablylook at using „csup“ instead.  It is functionally equivalent tocvsup-without-gui but rewritten in C.  It should be in the base system on FreeBSD 6.2 (or newer) under /usr/bin.  

Коментирай