Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Инсталирах си mysql през macports, но само с инсталиране нещата не работят :). Ето какво трябва да се пипне за да тръгне сървъра:

sudo /opt/local/lib/mysql5/bin/mysql_install_db –user=mysql    

sudo mkdir /opt/local/var/run

sudo launchctl load -w \

/Library/LaunchDaemons/org.darwinports.mysql5.plist   

Добавете alias в .profile или .bash_profile:

alias mysqlstart=’sudo /opt/local/bin/mysqld_safe5′         

alias mysqlstop=’/opt/local/bin/mysqladmin5 -u root -p shutdown’

 

 

Коментирай