Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Преди малко успях да си подкарам daapd сървър на MyBook NAS-а. Ето информация как става това – MyBook iTunes Server

Коментирай