Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Това допълнение е много полезно за хората пишещи dhtml страници. Предоставя по добър интерфейс за достъп и доста по широки възможности от вградената JavaScript Console.

Повече информация може да намерите в тази страницата https://addons.mozilla.org/firefox/1843/

Коментирай