Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Ето няколко интересни решения за ГОЛЕМИ емайл сървъри

  1. dovecot
  2. http://www.dbmail.org/
  3. Zimbra

Коментирай