Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Тук може да се намери информация за промените които се правят в мрежовата част на FreeBSD. Описано е какви подобрения са постигнати в отделните части при разлчните издания.

Коментирай