Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Ако случайно липсва място по диска – тази команда ще почисти всички остатъци от предишни инсталаций

/usr/local/sbin/portsclean -CDLP

Коментирай