Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds

консолно приложение за правене на screenshots.

Port: scrot-0.8
Path: /usr/ports/graphics/scrot
Info: A screen capture utility that utilizes Imlib2

Коментирай