Големите малки неща, които срещаме

↓ - j | ↑ - k · Feeds
set mime_forward=yes
set mime_forward_rest=yes

Коментирай